Aktuality

AKTUALIZOVANÉ! Usmernenie MŠVVaŠ SR v súvislosti s vírusom Covid-19

12.3.2021

UPOZORNENIE!
Od pondelka 15.3.2021 sa zavádza povinnosť nosiť respirátor FFP2 (nie KN95) vo všetkých interiéroch, a teda aj v našom centre. Výnimku tvoria ľudia, ktorým bola psychiatrom diagnostikovaná závažná porucha autistického spektra.

Aj naďalej platia podmienky osobného stretnutia, ktoré sme zverejnili 5.2.2021.
Zdôrazňujeme, že osobného stretnutia v našom centre sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v povinnej karanténe, a to aj napriek tomu, že majú negatívny výsledok testu.

Ďakujeme, že dodržiavate tieto podmienky a tak prispievate k rýchlejšiemu ukončeniu pandemickej situácie!

5.2.2021

Od pondelka 8.2.2021 opäť prijímame klientov na individuálne osobné vyšetrenia a konzultácie. Ak ste mali v januári termín, ktorý bol zrušený, nemusíte nám volať kvôli novému termínu, automaticky Vám ho priradíme a budeme Vás o ňom informovať.

Podmienky osobného stretnutia v našom centre:
– Každá osoba, ktorá k nám prichádza, musí byť úplne zdravá a nesmie mať prejavy ochorenia horných alebo dolných dýchacích ciest.
– Každá osoba, ktorá k nám prichádza, musí mať riadne prekryté dýchacie cesty. Výnimku tvoria deti, ktorým bola psychiatrom diagnostikovaná porucha autistického spektra (do výnimky nespadajú deti s podozrením na túto poruchu). V záujme bezpečnosti však odporúčame nosenie rúška všetkým deťom, ktoré rúško znesú.
Najmenej 7 dní starý test s negatívnym výsledkom musí mať každá dospelá osoba, prichádzajúca na stretnutie, a tiež každé dieťa, ktoré navštevuje 2. stupeň ZŠ a staršie (zhrnutie usmernenia si môžete pozrieť TU). Výnimku tvoria deti, ktorým bola psychiatrom diagnostikovaná porucha autistického spektra (do výnimky nespadajú deti s podozrením na túto poruchu). V záujme bezpečnosti však odporúčame absolvovať testovanie všetkým deťom, ktoré toto testovanie zvládnu.

21.1.2021

Vzhľadom na aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR momentálne pracujeme v obmedzenom režime. Usmernenia si môžete pozrieť TU.

Aj naďalej sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle 0948 651 351 a na e-mailovej adrese poradna@autistipresov.sk. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.
Poskytujeme aj video-konzultácie prostredníctvom online platforiem (ZOOM, Skype).

20.5.2020

OTVÁRAME PREVÁDZKU V OBMEDZENOM REŽIME
V týchto dňoch otvárame prevádzku v obmedzenom režime a postupne budeme kontaktovať všetkých klientov, ktorí k nám boli objednaní na vyšetrenie a termín im prepadol.
Stretnutie v našom centre je v súčasnosti možné iba po telefonickom dohovore.

Aby sme ochránili zdravie nás všetkých, vykonávame vyšetrenia iba za splnenia nasledujúcich podmienok:
Dieťa ani osoby, ktoré ho na vyšetrení sprevádzajú, nie sú v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19:
1. a) v neukončenej povinnej karanténe,
2. b) za posledných 14 dní pred vyšetrením
• neboli v kontakte s osobami podozrivými z ochorenia alebo potvrdenými prípadmi ochorenia,
• neboli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou (okrem krajín, do ktorých krízový štáb SR a vláda SR povolili cestovanie bez obmedzení),
• nemajú príznaky ochorenia horných alebo dolných dýchacích ciest alebo iného akútneho ochorenia (napr. nádcha, upchatý nos, škriabanie v hrdle, kašeľ, dýchavica, horúčka, vracanie, bolesť svalov, nadmerná únava, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, príp. iné príznaky akútneho ochorenia).

Ak tieto podmienky nespĺňate, ste povinní nás s tým vopred oboznámiť.

Priebeh stretnutia:
• Na vyšetrenie s dieťaťom môžu prísť max. 2 sprevádzajúce osoby, ostatné osoby môžu počkať na parkovisku pred budovou. Ak bude potrebné niečo prekonzultovať s rodičom bez prítomnosti dieťaťa, tak dieťa počká s niektorou z ďalších osôb, ktoré s ním prišli, či už v budove alebo na parkovisku.
• Na termín sa, prosím, dostavte v presný čas. Tolerujeme, ak prídete max. 5 min pred vyšetrením, príp. ak budete max. 5 min. meškať. Ak prídete skôr, môžete počkať na parkovisku pred budovou. Ak budete meškať viac ako 5 min., stretnutie budeme musieť presunúť na iný termín (v tomto prípade platia naše storno podmienky).
• Aby sme mohli zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu priestorov medzi jednotlivými vyšetreniami, na stretnutí sa vám budeme venovať v presne vymedzenom čase 60 – 90 min., max. však 120 min.
• Sprevádzajúce osoby prichádzajú s rúškom, ktoré im prekrýva nos a ústa. Ak dieťa znesie rúško, má ho tiež.
• Do budovy nevstupujte samostatne! Zazvoňte na zvonček na 1. posch. a počkajte, kým pre vás prídeme.
• Pri vstupe do budovy vám bude odmeraná teplota a dezinfikujete si ruky. Ak z nejakého dôvodu odmietate dezinfekciu rúk, zabezpečte si pre seba rukavice, ktoré si následne dezinfikujete.
• Pred začatím vyšetrenia podpíšete prehlásenie o tom, že spĺňate vyššie uvedené podmienky k vyšetreniu.
• Počas vyšetrenia nebudeme prichádzať do priameho kontaktu, napr. vynecháme podanie rúk.
• Počas vyšetrenia vám nemôžeme ponúkať nápoje, preto si, prosím, pre seba aj pre dieťa zabezpečte pitný režim, príp. niečo na zjedenie.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať, či už telefonicky alebo e-mailom.
Ďakujeme za spoluprácu!

Tím SCŠPP
________________________________________

2.4.2020

Info pre klientov poradne a pre všetkých, ktorí boli v našom centre objednaní do konca júna 2020
V prípade, že budete čokoľvek potrebovať, kontaktujte nás kedykoľvek na našej e-mailovej adrese alebo telefonicky počas pracovných dní od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod., kedy si spolu dohodneme termín a spôsob konzultácie (sme pripravení s vami konzultovať telefonicky, e-mailom, prostredníctvom Skypu a pod.).
Naďalej prosíme všetkých, ktorí boli objednaní na vyšetrenie v našom centre a chcú toto vyšetrenie absolvovať po ukončení mimoriadnej situácie, aby nám posielali vyplnené dokumenty, o ktoré sme ich pri objednávaní žiadali (poštou alebo e-mailom, podľa inštrukcie v objednávacom e-maili). Tieto podklady budeme potrebovať aj v prípade, že budete požadovať telefonickú (alebo inú) konzultáciu v tomto období.
________________________________________

26.3.2020

V rámci preventívnych opatrení pred šíriacim sa koronavírusom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania. Viac informácií nájdete na týchto stránkach:
https://www.minedu.sk/
https://www.korona.gov.sk/
Všetky dohodnuté termíny diagnostík, kontrol, konzultácií a terapií sú v období od 16. marca do konca júna predbežne zrušené. Prosíme všetkých, ktorých termíny sú zrušené, aby nám ohľadom náhradných termínov nevolali. Hneď, ako nám to umožní situácia, Vám my sami zavoláme a termíny dohodneme.
Prosíme tiež všetkých, ktorým sme zaslali dokumenty na vyplnenie, aby ich postupne vypĺňali a zasielali nám ich či už poštou alebo e-mailom (podľa inštrukcie, ktorú sme posielali v objednávacích e-mailoch). Po opätovnom otvorení poradne budeme pravdepodobne zažívať nával vyšetrení a tak nám veľmi pomôže (a urýchli opätovné objednávanie), ak už budeme mať prichystané všetky podklady.
V prípade, že budete čokoľvek potrebovať, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese alebo telefonicky od pondelka do piatka v dopoludňajších hodinách. Radi Vám pomôžeme so všetkým, čo bude v našich silách (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom Skypu a pod.).
V prípade ďalších zmien Vás o nasledujúcom postupe budeme informovať.
________________________________________

13.3.2020

V rámci preventívnych opatrení pred šíriacim sa koronavírusom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Plné znenie nariadenia si môžete prečítať TU.
Všetky dohodnuté termíny diagnostík, kontrol, konzultácií a terapií sú v období od 16. marca do 27. marca zrušené. Ohľadom náhradných termínov Vás budeme kontaktovať hneď, ako nám to umožní situácia.
Termíny, ktoré sú dohodnuté po 27. marci sú zatiaľ platné.
Počas trvania mimoriadnej situácie neprijímame nové objednávky.
V prípade potreby nás, prosím, kontaktujte e-mailom. V nevyhnutných prípadoch nás kontaktujte telefonicky od pondelka do piatka v dopoludňajších hodinách.
V prípade ďalších zmien Vás o nasledujúcom postupe budeme informovať.
________________________________________

9.3.2020

V súvislosti s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom koronavírusu COVID-19, sme sa rozhodli prijať opatrenia, ktoré, ako veríme, ochránia zdravie nás všetkých aj našich detí.
Diagnostické termíny, ktoré máte dohodnuté v našom centre, sú platné, avšak prosíme vás, aby ste sa ich zúčastnili iba v prípade, ak:
– dieťa aj všetky sprevádzajúce osoby, s ktorými na vyšetrenie príde, sú v 100% zdravotnom stave,
– zároveň nikto z vás za posledných 14 dní pred vyšetrením necestoval do zahraničia,
– zároveň nikto z vás za posledných 14 dní pred vyšetrením nebol v kontakte s osobou, ktorá by mohla byť ohrozená nákazou koronavírusom (napr. osoba, ktorá bola na miestach s potvrdenými prípadmi koronavírusu).
V prípade, že sa na stretnutie dostavíte a nebudete pritom spĺňať tieto kritériá, vám služby neposkytneme.
Ak chcete stretnutie zrušiť alebo presunúť, čo najskôr nás s tým oboznámte (telefonicky, SMS správou, e-mailom) a my urobíme všetko pre to, aby sme vám našli čo najskorší náhradný termín.
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je platné aj pre školské zariadenia, medzi ktoré patria centrá špeciálno-pedagogického poradenstva si môžete prečítať TU.
Zodpovedným prístupom chránime nielen seba a našich blízkych, ale predovšetkým zdravotne oslabených, u ktorých je nákaza (nielen koronavírusom) spojená s veľkými zdravotnými rizikami.

Ďakujeme za pochopenie!
tím SCŠPP

Hore