Chcem sa objednať

Chcem sa objednať na kontrolu/konzultáciu alebo potrebujem správu na rôzne účely

Autisti Prešov

Pri kontrolnom stretnutí je nevyhnutné, aby bolo prítomné aj dieťa.

Konzultácie (s rodičmi, učiteľmi a pod.) sa spravidla vykonávajú bez prítomnosti dieťaťa.

V prípade, že potrebujete vypracovať správu pre ÚPSVaR alebo od nás potrebujete špeciálnopedagogické odporúčania pre školu a pod., je nevyhnutné sa objednať na kontrolné stretnutie alebo na konzultáciu.

Hore