Chcem sa objednať

Mám záujem o jednorazovú diagnostiku symptómov PAS

O aktuálnych možnostiach jednorazovej diagnostiky symptómov porúch autistického spektra (bez toho, aby ste sa stali klientom centra) sa informujte na telefónnom čísle 0948 651 351.
Prosíme, majte na pamäti, že ak sa na vyšetrení u nás potvrdí prítomnosť symptómov PAS, je nevyhnutné navštíviť pedopsychiatra alebo klinického psychológa, ktorý diagnózu verifikuje. Bez jeho potvrdenia diagnóza nie je dieťaťu právoplatne priznaná.

Hore