O nás

Náš tím

Mgr. Eva Turáková
riaditeľka

Mgr. Katarína Gromošová
psychologička

PhDr. Mária Miková
psychologička

Mgr. Mária Mojžišová
psychologička

Mgr. Simona Miškuf
psychologička

PaedDr. Terézia Bistika
špeciálna pedagogička

Mgr. Mária Oršuľák
špeciálna pedagogička

Ing. Zuzana Smolková
administratívna pracovníčka

Externí spolupracovníci:

Mgr. Aneta Rabadová
špeciálna pedagogička

Mgr. Lívia Michnovičová
špeciálna pedagogička

Hore