Odporúčanie asistenta učiteľa

Škola, ktorá chce požiadať o asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením, zašle do SCŠPP dva dokumenty:
1. oficiálnu žiadosť o vydanie odporúčania (ak škola nemá vlastný formulár, môže použiť našu predlohu – stiahnuť žiadosť),
2. vyplnenú prílohu k žiadosti (stiahnuť prílohu).

Ak žiada škola o AU pre viacerých žiakov, podáva jednu spoločnú žiadosť (so zoznamom žiakov), no prílohu vypĺňa pre každého žiaka zvlášť.

Žiadosti o vydanie odporúčania prijímame do 10.5.2022.

Hore