Odporúčanie asistenta učiteľa na školský rok 2020/2021

Na základe mimoriadnej situácie spojenej so šíriacim sa koronavírusom, vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyjadrenie, že v rámci zberu údajov o asistentoch učiteľa v máji 2020 školy nie sú povinné predkladať odporúčania z poradenských zariadení. Bližšie informácie nájdete v oficiálnom vyjadrení (stiahnuť vyjadrenie).

V prípade, že potrebujete v tomto procese našu pomoc, kontaktujte nás kedykoľvek e-mailom alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.

Ak sa predsa len rozhodnete, že naše odporúčanie pri žiadosti chcete predložiť, kontaktujte nás a odporúčanie vám vydáme.

Škola, ktorá chce požiadať o asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením, zašle do SCŠPP oficiálnu žiadosť o vydanie odporúčania spolu s vyplnenou prílohou k žiadosti (stiahnuť prílohu).

Žiadosti o vydanie odporúčania prijímame do 10.5.2020.

Hore