Odporúčanie asistenta učiteľa

Škola, ktorá chce požiadať o asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením, zašle do SCŠPP oficiálnu žiadosť o vydanie odporúčania spolu s vyplnenou prílohou k žiadosti (stiahnuť prílohu).

Žiadosti o vydanie odporúčania prijímame do 30.4.2021.

Hore