Chcem sa objednať

Priebeh stretnutia

Autisti Prešov

Dĺžka každého stretnutia je individuálna, štandardne však prvé diagnostické stretnutie trvá 60-90 min. a kontrolné stretnutie alebo konzultácia 30-60 min.
Počas bežného diagnostického aj kontrolného stretnutia prebieha súbežne psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika a poradenstvo.
Po stretnutí Vám bude vypracovaná psychologická aj špeciálnopedagogická správa, ktorá Vám bude zaslaná na Vašu adresu.

Prosíme Vás, ak na stretnutie prídete aj s iným dieťaťom, ktoré nebude vyšetrované, priveďte so sebou niekoho, kto sa mu bude počas diagnostiky venovať. Z hľadiska ochrany diagnostikovaného dieťaťa nie je vhodné, aby boli pri vyšetrovaní a „rozoberaní“ jeho problémov prítomní jeho súrodenci.

Hore