Semináre a prednášky

Semináre a prednášky u Vás

Autisti Prešov

Pri organizácii seminárov a prednášok uprednostňujeme vlastné priestory. Ak sa ich u nás z nejakého dôvodu nemôžete zúčastniť a máte záujem o ich zorganizovanie u Vás, prosím, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Ak to bude v našich možnostiach, radi s Vami dohodneme bližšie podmienky.

Hore